herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXVII/330/2006r - w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2006r.


Uchwała Nr XXXVII/330/2006r

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 25 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 107.036,-zł

w tym:

Dział

754

rozdział

75412

§

0960

o kwotę

12.000,- zł

756

75615

§

0340

19.200,- zł

758

75814

§

0970

11.204,- zł

900

90003

§

6260

50.000,- zł

921

92109

§

6298

14.632,- zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 56.000,-zł

w tym:

Dział

710

rozdział

71004

§

4300

o kwotę

6.000,- zł

900

90003

§

4300

50.000,- zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 163.036,-

w tym:

Dział

710

rozdział

71035

§

4210

o kwotę

1.600,- zł

§

4300

1.600,- zł

754

75412

§

4210

6.000,- zł

§

6060

12.000,- zł

851

85154

§

4210

11.204,- zł

900

90003

§

6060

100.000,-zł

921

92109

§

6050

30.632,- zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Do § 1:

DOCHODY

Dział

754 -

Zwiększenie planu dochodów - darowizna na zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Objezierze

12.000 zł

Dział

756 -

Zwiększenie planu dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych - wyższe wykonanie niż plan na 2006r.

19.200 zł

Dział

758 -

Różne rozliczenia finansowe - przeniesienie niewykonanych wydatków niewygasających na dochody

11.204 zł

Dział

900 -

Zwiększenie planu dochodów związanych z uzyskaniem dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na zakup samochodu śmieciarki.

50.000 zł

Dział

921 -

Zwiększenie dochodów związanych z realizacją projektu „Wiejskie Centrum Administracji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Klępiczu” w ramach SPO-ROL

14.632 zł

Do § 2:

WYDATKI - zmniejszenia

Dział

710 -

Zmniejszenie planu wydatków dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego

6.000 zł

Dział

900 -

Zmniejszenie planu na wydatki związane z zakupem samochodu śmieciarki - błędna klasyfikacja wydatku w § 4300.

50.000 zł

Do § 3:

WYDATKI - zwiększenia

Dział

710 -

Zwiększenie planu na zakupy i usługi związane z utwardzeniem parkingu i podjazdu na cmentarzu w Nowym Objezierze, w tym:

Zakupy: 1.600zł; Usługi: 1.600,- zł

3.200 zł

Dział

754 -

- Zwiększenie wydatków OSP związanych z obchodami 60-lecia jednostki OSP w Moryniu, oraz uzupełnienie środków OSP

- Zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Objezierze

6.000 zł

12.000 zł

Dział

851 -

Zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (włączenie do planu niewykonanych wydatków niewygasających),

11.204 zł

Dział

900 -

Zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu śmieciarki.

100.000 zł

Dział

921 -

Zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją projektu „Wiejskie Centrum Administracji, Sportu i Rekreacji w Klępiczu” w ramach SPO-ROL

- roboty dodatkowe: 14.632zł,

- podłoga: 16.000

30.632 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-11-2006 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2006 12:12