herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXVII/331/2006 - w sprawie przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną gminy Moryń na lata 2006-2013

Uchwała Nr  XXXVII/331/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia  25 października 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną gminy Moryń na lata 2006-2013

 

 

                Na podstwie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 17 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,

Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz.1493) na wniosek Burmistrza Gminy Moryń,

Rada Miejska uchwala:

 

 

§ 1. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Moryń na lata

       2006 – 2013 stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-11-2006 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2006 12:14