herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXVII/333/06 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.


Uchwała Nr XXXVII/333/06

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 25 października 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591,

z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271

i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska

w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż działki nie zabudowanej nr 232/4
o pow. 106 m2 i działki zabudowanej budynkiem gospodarczym nr 233/1
o pow. 427 m 2 , położonych w obrębie 3 miasta Moryń.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Nieruchomości nr 232/4 i nr 233/1, z których jedna jest zabudowana budynkiem gospodarczym znajdują się przy ulicy Odrzańskiej w Moryniu. Wielokrotne próby wydzierżawienia w/w nieruchomości nie przyniosły rezultatu. W związku z tym podjęto decyzję o ich sprzedaży.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-11-2006 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2006 12:19