herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXVII/335/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr XXXVII/335/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 25 października 2006

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r.

Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r., Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz, 1441,
Nr 175, poz, 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zamianę działki nr 195/2 o pow. 0,0466 ha położonej w obrębie Gądno, stanowiącą własność gminy Moryń na działkę

nr 9/3 o pow. 0,0646 ha obręb Gądno , stanowiącą własność Pana Roberta Zboch.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE

Działka nr 9/3 o pow. 0.0646 ha w obrębie Gądno niezbędna jest na poszerzenie ulicy Zielonej .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-11-2006 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2006 12:21