herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr I / 1 /2006 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Moryniu

Uchwała Nr I / 1 /2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27 listopada  2006r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Moryniu.

         Na podstawie  art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz.1457,Nr 181,poz.1337 )

po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala się, co następuje: 

 
  § 1. Stwierdza się wybór radnego Głodny Karol na Przewodniczącego Rady Miejskiej .

 

  § 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń  w budynku Urzędu Miejskiego i na terenie gminy oraz zamieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący obrad
 
Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 04-12-2006 15:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2006 15:59