herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr II / 3 /2006 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej oraz Komisji Turystyki, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Moryniu

Uchwała Nr II / 3  /2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia  5  grudnia  2006 r. 

w sprawie powołania  Komisji  Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej oraz  Komisji Turystyki, Kultury  i Sportu  Rady Miejskiej w Moryniu

          Na podstawie art. 18a i art. 21  ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337 )  oraz § 37 Statutu Gminy Moryń ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003r.Nr 25 , poz.359 ), Rada  Miejska w Moryniu  uchwala, co następuje:


   § 1. Powołuje się  Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
1. Domaradzki Jerzy
2. Dorawa Bogumiła
3. Granda Artur
4. Kałduński Jacek
5. Nowiński Adam
6. Woźniak Roman
7. Ziętek Adam


   § 2. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  wybiera się :
Domaradzki Jerzy
Na zastępcę Przewodniczącego  Komisji wybiera się :
Woźniak Roman

   § 3. Zakres działania komisji określa § 42 i § 43 Statutu Gminy Moryń

   §  4. Powołuje się  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej w następującym składzie:
1. Dorawa Bogumiła
2. Komorowski Artur
3. Puch Zygmunt
4. Rutka Franciszek
5. Szpejna Sławomir   § 5. Na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej   wybiera się :
Puch Zygmunt
Na zastępcę Przewodniczącego  Komisji wybiera się :
Rutka Franciszek

   § 6. Zakres działania komisji określa § 38 Statutu Gminy Moryń

   § 7. Powołuje się  Komisję Turystyki, Kultury i Sportu w następującym składzie:
1. Dorawa Bogumiła
2. Dybizbański Artur
3. Granda Artur
4. Kałduński Jacek
5. Nowiński Adam
6. Szpejna Sławomir
7. Włodarczyk Jarosław


   § 8. Na Przewodniczącego Komisji Turystyki, Kultury i Sportu  wybiera się :
Nowiński Adam
Na zastępcę Przewodniczącego  Komisji wybiera się :
Kałduński Jacek

   § 9. Przedmiotem działania komisji jest promowanie turystyki, kultury i sportu na terenie gminy Moryń oraz współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy Moryń .

    § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Przewodniczący Rady
                        
                                                                                       Karol  Głodny      


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-12-2006 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2006 11:44