herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 63


Moryń, dnia 08-01-2007r.

GMOŚ.72241-18-1/03/07

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr

Księgi

Wieczystej

Nr

nieruchomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena nieruchomości

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Informacja o przeznaczeniu

1.

39647

63

8900

Stare Objezierze

Niezabudowana, nieuzbrojona, kształt działki regularny, dojazd do działki z drogi utwardzonej niezagospodarowana,

Plan miejscowy nie obowiązuje,

zgodnie z decyzją przeznaczona jest na budowę budynku mieszkalnego lub handlowo-usługowego, garażowego, gospodarczego z niezbędną infrastrukturą

33.282,00 zł

33.300,00

3.330,00

Sprzedaż

na własność

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat ( aktualnie 22%)

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

UWAGA: Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu.

- 2 -

Przetarg odbędzie się w dniu 13-02-2007r. od godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim

w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości 3.330,00 , na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, Bank Spółdzielczy  

w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu, uiszczony w terminie do 09-02-2007r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,

a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU Z UZASADNIONEJ PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 08-01-2007 15:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 08-01-2007 15:51