herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Moryń, dnia 15-12-2006r.

GMOŚ.7145-1-2/04/06

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieru-chomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena

nieruchomo-ści

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium,

forma wniesienia

wadium

Informa-

cja o przezna-czeniu

Informacje o obciążeniach nieruchomości

1.

SZ1Y/00052283/2

97

udział 0,51 części

8700

Stare Objezierze

Działka zabudowana, budynkiem mieszkalno-użytkowym w skład którego wchodzi lokal użytkowy o pow.210,50m2, budynek gospodarczy o pow.23,27m2, piwnica o pow.26,59m2. Nieruchomość znajduje się na końcu wsi nad jeziorem(była mleczarnia mleka). Kształt działki nieregularny. Dostęp do działki od ulicy. Dojazd do budynku dobry. Działka w pełni uzbrojona ( prąd, woda, zbiornik bezodpływowy)

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodaro-wania w studium- dominująca funkcja mieszkaniowa.

31.855,00

31.900,00

3.190,00 zł,

gotówka

Sprzedaż na własność

Nieruchomość

nie obciążona

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.

- 2 -

Przetarg odbędzie się w dniu 23-01-2007r. od godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim

w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości 3.190,00 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, Bank Spółdzielczy  

w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu, uiszczony w terminie do 19-01-2007r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,

a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU Z UZASADNIONEJ PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-12-2006 15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2006 15:57