Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III/16/ 2006 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia

 

Uchwała Nr III/16 / 2006
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 28 grudnia  2006 r.
 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia

 
    Na podstawie art. 4 pkt 1   ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz.1593 oraz z 2002 Nr 113 , poz.984, Nr 214, poz.1806 z 2005r. Nr10, poz.71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz.1020 z 2006r. Nr 2006 Nr 79, poz.549  / i  rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania  pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin , starostwach   powiatowych i  urzędach marszałkowskich  (Dz.U.  Nr 146 poz. 1223z późn.zm.) Rada  Miejska w Moryniu  uchwala, co następuje:

 
   § 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Morynia w następującej wysokości:

 
1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.400 zł.  / słownie :  cztery tysiące czterysta  złotych  /.
 

2.Dodatek funkcyjny w wysokości 1.100 zł.   / słownie:  jeden tysiąc sto   złotych /.

 
3.Dodatek za wysługę lat w wysokości 20 %    wynagrodzenia zasadniczego tj. 880 zł.  / słownie : osiemset osiemdziesiąt   złotych/.

 

4.Dodatek specjalny  w wysokości 25 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1.375  zł.
       słownie :  jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięć   złotych/. oraz inne świadczenia pracownicze przysługujące z mocy 
       obowiązujących przepisów.

 

    § 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Moryniu.

 

    §  3. Tracą moc uchwały:

1.    Nr XXV / 217/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005 r. o zmianie w uchwale Nr V / 22/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia.

2.   Nr XX / 172/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 20 października 2004r. w sprawie przyznania Burmistrzowi Morynia dodatku specjalnego.

 

    §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą od  dnia 05 grudnia  2006r. .

  Przewodniczący Rady
 
Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-01-2007 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 06-02-2007 12:47