herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

UCHWAŁA NR II/6/2006 - w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów.

UCHWAŁA NR II/6/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 05 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. nr 121, poz.844) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawki podatku od posiadania psów w wysokości

30,00

§ 2 . Podatek od posiadania psów pobiera się w wysokości 50% stawki określonej w § 1 uchwały w odniesieniu do jednego psa, jeżeli pies stanowi własność osoby utrzymującej się z renty lub emerytury.

§ 3. Obowiązek podatkowy ciąży na osobie po upływie 2 tygodni od chwili wejścia w posiadanie psa. W chwili wejścia w posiadanie psa po upływie 30 czerwca danego roku, podatek płatny jest w wysokości 50% ustalonej stawki w § 1.

§ 4. Termin płatności podatku upływa z dniem 30 czerwca każdego roku.

§ 5. Poboru podatku na terenie sołectw dokonują inkasenci, a w mieście Moryń - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.

§ 6. Od uiszczonych wpłat podatku ustala się prowizję dla inkasentów w wysokości 20 % od zainkasowanej kwoty.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XII/86/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 08 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny


Drukuj artykul

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-01-2007 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2007 12:49