herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

UCHWAŁA NR II/7/2006 - w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/7/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 05 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

a/ od 3,5t do 5,5t włącznie 662,00zł

b/ powyżej 5,5t do 9t włącznie 1.103,00zł

c/ powyżej 9t do poniżej 12 ton 1.324,00zł

Stawki podatku od środków transportowych określone w p.pkt a/,b/,c/ obniża się dla:

 • samochodów wyprodukowanych po 2000 roku o 10%

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (W TONACH)

STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

Nie mniej niż

  1. Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  1. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

13

1.400,00zł

1.457,00zł

13

14

1.457,00zł

1.569,00zł

14

15

1.514,00zł

1.681,00zł

15

1.569,00zł

1.793,00zł

3 osie

12

17

1.569,00zł

1.793,00zł

17

19

1.624,00zł

1.887,00zł

19

21

1.681,00zł

2.017,00zł

21

23

1.738,00zł

2.074,00zł

23

25

1.793,00zł

2.129,00zł

25

1.850,00zł

2.185,00zł

4 osie i więcej

12

25

1.793,00zł

2.129,00zł

25

27

1.850,00zł

2.185,00zł

27

29

1.905,00zł

2.354,00zł

29

31

1.960,00zł

2.527,00zł

31

2.017,00zł

2.527,00zł

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.544,00zł

Stawki podatku od środków transportowych obniża się dla:

 • ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych po 2000 roku o 10%

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

Nie mniej niż

  1. Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  1. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

1.569,00zł

1.624,00zł

18

25

1.624,00zł

1.681,00zł

25

31

1.681,00zł

1.793,00zł

31

1.738,00zł

1.953,00zł

3osie

12

40

1.400,00zł

1.838,00zł

40

1.838,00zł

2.527,00zł

 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 336,00

Stawkę podatku od przyczep i naczep wyprodukowanych po 2000 roku obniża się o 10%

 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  1. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1oś

12

18

391,00zł

448,00zł

18

25

448,00zł

505,00zł

25

505,00zł

598,00zł

2 osie

12

28

448,00zł

505,00zł

28

33

655,00zł

907,00zł

33

38

907,00zł

1.377,00zł

38

1.227,00zł

1.814,00zł

3 osie

12

38

722,00zł

1.005,00zł

38

1.005,00zł

1.367,00zł

 1. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc 1.233,00

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.793,00

Stawki podatku określone w p.pkt a/ i b/ obniża się dla:

 • autobusów wyprodukowanych po 2000 roku o 10%,

§ 2. Całkowicie zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność jednostek organizacyjnych gminy z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art.8 pkt 2,4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/259/2005Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 08 grudnia 2005r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-01-2007 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2007 12:50