herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:(dz. 233/1obr. Moryń; dz. 232/4 obr Moryń; dz. 54/3 obr. Klępicz)


Moryń, dnia 31-01-2007r.

GMOŚ.7145-3-1/06/07

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieru-chomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena

nieruchomo-ści

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium,

forma wniesienia

wadium

Informa-

cja o przezna-czeniu

Informacje o obciążeniach nieruchomości

1.

44310

233/1

427m2

3 miasta Moryń

ul. Odrzańska

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym

o pow. użytkowej 228m2

Dostęp do działki b.dobry z ulicy Odrzańskiej. Kształt działki regularny. Działka w pełni uzbrojona we wszystkie media komunalne.

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym

o pow. użytkowej 228m2

Dostęp do działki b.dobry z ulicy Odrzańskiej. Kształt działki regularny. Działka w pełni uzbrojona we wszystkie media komunalne.

24.300,00

24.300,00

2.430,00

Sprzedaż na własność

Nieruchomość

nie obciążona

2.

44310

232/4

106 m2

3 miasta Moryń

ul. Odrzańska

Działka niezabudowana, Dostęp do działki dobry z ulicy Odrzańskiej. Kształt działki regularny. Działka w pełni uzbrojona we wszystkie media komunalne

Działka niezabudowana, Dostęp do działki dobry z ulicy Odrzańskiej. Kształt działki regularny. Działka w pełni uzbrojona we wszystkie media komunalne

3.404,00

3.500,00 plus podatek VAT (22%)

350,00

Sprzedaż na własność

Nieruchomość

nie obciążona

3

41390

53/4

101 m2

Klępicz

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 17,00m2

( były punkt straży pożarnej).

Dostęp do działki dobry z drogi utwardzonej. Kształt działki dość regularny. Działka uzbrojona

w sieć wodociągową

i energetyczną.

Nieruchomość obciążona umowa dzierżawy do

31-12-2007r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

Budynek może być wykorzystany na garaż lub zaplecze gospodarcze.

2.991,00

3.000,00

300,00

Sprzedaż na własność

Nieruchomość

obciążona umową dzierżawy do 31.12.2007r.

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Działki nr 233/1 i 232/4 będą sprzedawane łącznie jako jedna nieruchomość.

Przetarg odbędzie się w dniu 06-03-2007r. od godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nieruchomości można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli, na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, Bank Spółdzielczy  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu, uiszczony w terminie do 02-03-2007r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,

a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU Z UZASADNIONEJ PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 31-01-2007 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 31-01-2007 08:56