Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III/22/2006 - w sprawie przyznania Panu Janowi Marandzie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe


Uchwała Nr III / 22 / 2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie przyznania Panu Janowi Marandzie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz.1593 oraz z 2002 Nr 113 , poz.984, Nr 214, poz.1806 z 2005r. Nr10, poz.71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz.1020 z 2006r. Nr 2006 Nr 79, poz.549 / oraz zgodnie z art.171 § 1

pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy /t.j.Dz.U. z 1998r. Nr 21,poz.94 z późn.zm./Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Panu Janowi Marandzie - Burmistrzowi IV Kadencji, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe :

1. Za 2005 rok w ilości 19 dni - 5.813,62 zł. słownie: pięć tysięcy osiemset trzynaście złotych, sześćdziesiąt dwa grosze.

2. Za 2006r. w ilości 24 dni - 7.343,52 zł. słownie: siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Moryniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 06-02-2007 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 06-02-2007 12:35