Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III/21/2006 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr III/21/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337/, w związku z art. 82 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 13 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Dz 2005r Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, oraz z 2006 Nr 104, poz. 708, Nr187, poz. 1381 i Nr 170, poz. 1217 i 1218), Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 200.000

/słownie złotych: dwieście tysięcy zł/ na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Moryń.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do udzielenia zabezpieczenia na zaciągnięty kredyt w formie uzgodnionej z kredytodawcą, z wyłączeniem udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi jednostki samorządu terytorialnego - art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, oraz z 2006r Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381 i Nr 170, poz. 1217 i 1218).

§ 3. Jako źródło spłaty kredytu ustala się dochody własne gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 06-02-2007 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 06-02-2007 12:36