Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III/15/2006 - w sprawie ustalenia diet dla Radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń


Uchwała Nr III/15/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 grudnia 2006r

w sprawie ustalenia diet dla Radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń

Na podstawie art. 25, ust. 4 art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 17, poz. 128 i Nr 175, poz. 1457) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dla Przewodniczącego Rady dietę miesięczną ryczałtową w wysokości 800,- (słownie: osiemset złotych).

2. Dla Wiceprzewodniczącego Rady dietę miesięczną ryczałtową w wysokości 500,- zł (słownie: pięćset złotych).

3. Dla Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej dietę ryczałtową miesięczną w wysokości 300,- (słownie: trzysta złotych),

4. Dla pozostałych Radnych zamiejscowych dietę ryczałtową miesięczną w wysokości 220,- (słownie: dwieście dwadzieścia złotych).

5. Dla pozostałych Radnych miejscowych dietę ryczałtową miesięczną w wysokości 200,- (słownie: dwieście złotych).

6. Dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń dietę ryczałtową miesięczną w wysokości 100,- (słownie: sto złotych).

§ 2. Dieta ryczałtowa miesięczna określona w § 1 zostaje obniżona o 10 % podstawy w przypadku nieobecności osób wymienionych w § 1 w obradach sesji Rady Miejskiej, bez względu na ilość obrad sesji Rady Miejskiej w miesiącu.

§ 3. Diety będą wypłacane raz w miesiącu w kasie Banku Spółdzielczego, lub przelewem na konta w terminie do końca każdego miesiąca.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/124/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla Moryń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2006r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 06-02-2007 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 06-02-2007 12:47