Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III/11/2006 - w sprawie scalenia i podziału nieruchomości


Uchwała Nr III/11/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie scalenia i podziału nieruchomości .

Na podstawie art.104 ust.1 i 2 , art.103 ust.5, art.107 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 zm. Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr 169 poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 64 poz.456, Nr 104 poz. 708 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się scalenia i podziału następujących nieruchomości gruntowych:

 1. o pow. 0,3425 ha , położonej w obrębie 2 miasta Moryń oznaczonej jako działka nr 451 stanowiącej własność Gminy Moryń, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryfinie prowadzona jest Księga wieczysta nr 5841,

 2. o pow. 0,4198 ha , położonej w obrębie 2 miasta Moryń oznaczonej jako działka nr 452/1 stanowiącej własność Gminy Moryń, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryfinie prowadzona jest Księga wieczysta nr 33628,

 3. o pow. 0, 8164 ha , położonej w obrębie 2 miasta Moryń oznaczonej jako działka nr 452/2 stanowiącej własność Gminy Moryń, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryfinie prowadzona jest Księga wieczysta nr 33627,

 4. o pow. 1,1669 ha , położonej w obrębie 2 miasta Moryń oznaczonej jako działka nr 453/1 stanowiącej własność Gminy Moryń, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryfinie prowadzona jest Księga wieczysta nr 33633,

 5. o pow. 0,1487 ha , położonej w obrębie 2 miasta Moryń oznaczonej jako działka nr 453/2 stanowiącej własność Jadwigi i Waldemara Januszczak , dla której w Sądzie Rejonowym w Gryfinie prowadzona jest Księga wieczysta nr 34802,

 6. o pow. 0,0601 ha , położonej w obrębie 2 miasta Moryń oznaczonej jako działka nr 454/2 stanowiącej własność w udziale do 1/2 Jerzy Januszczak i Maria Komin , dla której w Sądzie Rejonowym w Gryfinie prowadzona jest Księga wieczysta nr 1281,

 7. o pow. 0,1267 ha , położonej w obrębie 2 miasta Moryń oznaczonej jako działka nr 455 stanowiącej własność Skarbu Państwa , dla której w Sądzie Rejonowym w Gryfinie prowadzona jest Księga wieczysta- brak.

§ 2. Zatwierdza się rejestr nieruchomości z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale .

§ 3. Następujące dokumenty określające zakres scalenia i podziału nieruchomości stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

 1. nr 1 - rejestr nieruchomości , z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale,

 2. nr 2- opracowanie geodezyjne granice gruntów objętych scaleniem i podziałem i geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości ,

 3. nr 3 wypis i wyrys z planu miejscowego,

 4. nr 4- rozstrzygnięcia w sprawach , o których mowa w art.105 ust.2 i 5

ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 4. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej wynosi 30 % wzrostu wartości nieruchomości otrzymanych jako nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych.

§ 5. Rozstrzygnięcie o sposobie załatwienia wniosków , uwag i zastrzeżeń, złożonych przez uczestników postępowania, zamieszczanych w Rejestrze Wniosków i Uwag, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, a złożonych przez uczestników postępowania o scalenie i podział nieruchomości wskazanych w § 1 niniejszej uchwały Rada Gminy rozstrzyga w następujący sposób:

 1. nie stwierdzono zgłoszeń zastrzeżeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 06-02-2007 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 06-02-2007 12:52