herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 38/5 Obr. Witanica


Moryń, dnia 19-02-2007r.

GMOŚ.72243-1-1/07

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę:

części działki nr 38/5 o pow. 0,41ha, nr 38/6 o pow. 0,47 ha położonych w obrębie Witnica
na okres do lat trzech.

Powyższe nieruchomości przeznaczone są pod uprawy polowe. Klasa gruntu IIIa i IIIb.

Dla nieruchomości prowadzona jest KW Nr 41094

Przetarg odbędzie się w dniu 07-03-2007r. o godz. 10-tej w Urzędzie Miejskim

w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

147,00

Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż - 2,00 zł.

Czynsz dzierżawny osiągnięty w wyniku przetargu zostanie naliczony proporcjonalnie do okresu zawartej umowy dzierżawy.

Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w następnych latach dzierżawy o procent inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.

Dzierżawca może wznowić granice nieruchomości na własny koszt.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu dzierżawy od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości 147,00 zł , płatne na konto Urzędu Miejskiego

w Moryniu, Bank Spółdzielczy w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 9193701046030006482003000319, uiszczony w terminie do 06-03-2007r.

Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast oferentowi, który przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone

w terminie 3 dni od daty odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu 10 zł kosztów manipulacyjnych.

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlega zwrotowi.

Oprócz czynszu dzierżawca będzie opłacał podatek rolny.

Czynsz dzierżawny będzie płatny do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Burmistrz Morynia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 4667954, fax 4667951

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-02-2007 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2007 09:01