herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony w na sprzedaż następujących nieruchomości: nr 301/1, 301/3, 302/1, 314/2 obręb 2 miasta Moryń


Moryń, dnia 26-03-2007r.

GMOŚ.72241-7-1/04/06/07

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony w na sprzedaż następujących nieruchomości:

Lp.

NrKsięgi Wieczystej

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena nieruchomości

[zł]

Cena wywoławcza [zł]

Wysokość wadium [zł]

Informacja o sprzedaży

1.

SZ1Y/00051861/1

301/1

5205

2 miasta Moryń

ul. Wodna

Kształt działki regularny, wydłużony, niezabudowana. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną, odległość do drogi głównej ok.

300m,nieuzbrojenia brak, nieogrodzona, niezagospodarowana, wg ewidencji gruntów jest to RIVa

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

6.212,00

4.750,00

475,00

Sprzedaż na własność

2.

SZ1Y/00051859/4

301/3

1331

2 miasta Moryń

ul. Wodna

- „ -

- „ -

1.822,00

1.200,00

120,00

Sprzedaż na własność

3.

SZ1Y/00051862/8

302/1

7673

2 miasta Moryń,

ul. Wodna

- „ -

- „ -

9.002,00

6.950,00

695,00

Sprzedaż na własność

4.

51863

314/2

2818

2 miasta Moryń,

ul. Wodna

- „ -

- „ -

4.149,00

3.900,00

390,00

Sprzedaż na własność

- 2-

UWAGA:

Na w/w nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 07. 05.2007. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium, płatny w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, uiszczony

w terminie do 30-04-2007r.

Wadium przetargowe należy wpłacić na każdą z działek, do której ma zamiar przystąpić Nabywca nieruchomości.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwracane w następnym dniu po przetargu, nie później niż przed upływem  3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, po potraceniu kosztów manipulacyjnych wysokości 10 zł za każdą z działek na które było

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU JEDYNIE Z WAŻNYCH POWODÓW, NIEZWŁOCZNIE PODAJĄC INFORMACJĘ O ODWOŁANIU PRZETARGU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚĆI W SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. (91) 466 7954 wew.14 , fax ( 91) 4667951.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-03-2007 08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2007 08:11