herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr IV / 34 / 2007 - o zmianie w uchwale nr XXII/192/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń 2007-03-29 11:14
Uchwała Nr IV / 33 / 2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2007 2007-03-29 11:13
Uchwała Nr IV / 32 / 2007 - w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007 2007-03-29 11:08
Uchwała Nr IV / 31 /2007 - w sprawie: zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu 2007-03-29 11:00
Uchwała Nr IV / 30 / 2007 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przyjezierze w gminie Moryń 2007-03-29 10:57
Uchwała Nr IV / 29 / 2007 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2007-03-29 10:08
Uchwała Nr IV / 28 / 2007 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości . 2007-03-29 10:07
Uchwała Nr IV / 27 / 2007 - w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy 2007-03-29 10:06
Uchwała Nr IV / 26 / 2007 - w sprawie przyjęcia kadencyjnych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2007-03-29 10:05
Uchwała Nr IV / 25 / 2007 - w sprawie ustalenia delegata na Zgromadzenie Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania". 2007-03-29 10:03
Uchwała Nr IV / 24 / 2007 - w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Moryń oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami 2007-03-29 09:35
Uchwała Nr IV / 23 / 2007 - w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2007-03-29 09:31