Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV / 26 / 2007 - w sprawie przyjęcia kadencyjnych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu


Uchwała Nr IV /26 /2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 21 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia kadencyjnych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337 ) Rada Miejska

w Moryniu, uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu na okres V kadencji. Plany stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

 1. Kadencyjny plan pracy Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1

 2. Kadencyjny plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej - stanowiący załącznik nr 2

 3. Kadencyjny plan pracy Komisji Turystyki, Kultury i Sportu - stanowiący załącznik nr 3

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik nr 1 do uchwały

Nr IV / 26 / 2007

Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 lutego 2007r

Kadencyjny plan pracy Komisji Rewizyjnej

 1. Opiniowanie wykonania budżetu gminy .

 2. Kontrola prawidłowego przebiegu przetargów i zamówień publicznych.

 3. Kontrola gospodarki rybnej na jeziorach i akwenach wodnych znajdujących się na terenie gminy Moryń.

 4. Kontrola zasadności i prawidłowości zwolnień podatkowych.

 5. Kontrola działalności organizacji pozarządowych.

 6. Kontrolowanie działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie bieżącej działalności.

 7. Zadania kontrolne zlecone przez Radę Miejską w Moryniu.

Załącznik nr 2 do uchwały

Nr IV /26 / 2007

Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 lutego 2007r

Kadencyjny plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej

 1. Opiniowanie planów rozwoju i modernizacji Gminy.

 2. Kontrola celowości wykorzystania środków finansowych na zadania związane z wykorzystaniem środków unijnych.

 3. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę Miejską.

 4. Przedkładanie projektów uchwał dotyczących rozwoju gospodarczego.

 5. Rozpatrywanie skarg związanych z rozwojem gospodarczym i polityką społeczną.

Załącznik nr 3 do uchwały

Nr IV / 26 / 2007

Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 lutego 2007r

Kadencyjny plan pracy Komisji Turystyki, Kultury i Sportu

 1. Wspieranie Stowarzyszeń, Klubów, Rad Sołeckich i innych grup społecznych w ich działalności turystycznej, kulturalnej i sportowej.

 2. Przygotowanie materiałów promocyjnych do listopada każdego roku, aby już w grudniu był gotowy kalendarz na następny rok.

 3. Dokończenie i oficjalne otwarcie ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Morzycko.

 4. Wypromowanie nowych, cyklicznych imprez kulturalno-sportowych w Gminie w celu zwiększenia ruchu turystycznego.

 5. Realizacja wykonania tablic informacji turystycznej na trasach wjazdowych do Gminy Moryń tj. w Mętnie, Witnicy i Wierzchlasie(obustronne).

 6. Opracowanie i oznakowanie atrakcyjnych tras rowerowych w Gminie Moryń oraz zamieszczenie ich na mapkach, folderach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-03-2007 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 29-03-2007 10:05