Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV / 27 / 2007 - w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy


Uchwała Nr IV / 27 /2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 21 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy

Komisji Rady Miejskiej w Moryniu

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337 ) Rada Miejska

w Moryniu, uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu na 2007 rok stanowiące załączniki do niniejszej uchwały :

1) Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

- stanowiący załącznik nr 1

2) Plan pracy Komisji Turystyki, Kultury i Sportu na 2007 rok

- stanowiący załącznik nr 2

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik nr 1 do uchwały

Nr IV /27 /2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 21 lutego 2007r

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

 1. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

 2. Wnioskowanie do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2006 rok.

 3. Kontrola zasadności i prawidłowości zwolnień podatkowych w roku 2006

 4. Kontrolowanie działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie:

  1. - przestrzegania Statutu Gminy

  2. - prowadzenia gospodarki finansowej

  3. - wykonywania uchwał Rady Miejskiej.

 5. Zadania Kontrolne zlecone przez Radę Miejską.

Załącznik nr 2 do uchwały

NrIV/27/2007Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 lutego 2007r.

Plan pracy Komisji Turystyki, Kultury i Sportu na 2007 rok

 1. Usprawnienie pracy w temacie „promocja gminy”.

 2. Przygotowanie szaty graficznej kalendarza na 2008 rok.

 3. Opracowanie materiałów promocyjnych Gminy Moryń (widokówek, naklejek z J. Morzycko, breloków z Rakiem, mapek tras rowerowych).

 4. Dalsza realizacja ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Morzycko,

  1. kontynuacja zagospodarowywania gminnego punktu przystankowego tj. działki nr 109 przy ul.Kolejowej w Przyjezierzu,W

  2. wykonanie o najmniej 3 znaków kierunkowych- wskazujących dojście na plażę w Moryniu.

 5. Wspieranie Stowarzyszeń, Klubów, Rad Sołeckich i innych grup społecznych w ich działalności turystycznej, kulturalnej i sportowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-03-2007 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2007 10:06