herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr IV / 31 /2007 - w sprawie: zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu


Uchwała Nr IV/31/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 lutego 2007 r.

w sprawie: zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ l. W Uchwale Nr XXXVII/332/2006 Rady Miejskiej w Maryniu z dnia 25 października 2006 r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 3 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Siedzibą Ośrodka jest miasto Moryń, ul. Szeroka 12"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-03-2007 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2007 11:00