Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV / 35 / - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Klępiczu


Uchwała Nr V/35/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 26 lutego 2007 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Klępiczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art.59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2006/2007 Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Klępiczu.

§ 2

Obwód Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Klępiczu przejmie Szkoła Podstawowa im. st. sierż. M. Majchrzaka w Moryniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Rady Miejskiej

Karol Głodny

        • Uzasadnienie

Art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), stanowi, że
szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.

Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty.

Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

W związku z tym niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską w Moryniu uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Klępiczu, w terminie umożliwiającym przekazanie treści tej uchwały Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty i rodzicom uczniów.

Celem likwidacji Szkoły Podstawowej w Klępiczu jest konieczność dostosowania sieci szkół położonych w Gminie Moryń do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych kosztów na zadania oświatowe.

Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Szkoły jest zmniejszająca się liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. Prognozowana liczba uczniów w obwodzie Szkoły Podstawowej w Klępiczu przewiduje spadek o 33% w porównaniu lat szkolnych 2006/2007 i 2012/2013.

W roku szkolnym 2006/2007 uczy się w niej w 4 oddziałach 75 uczniów, w tym 46 dojeżdżających.

Likwidacja Szkoły Podstawowej w Klępiczu pozwoli uniknąć nauczania w klasach łączonych, otworzy możliwości korzystania przez uczniów z aktualnej i tworzonej bazy sportowej oraz wyposażenia Szkoły Podstawowej w Moryniu (sala gimnastyczna, bogaty księgozbiór, pracownia komputerowa i języków obcych, budowany kompleks boisk).

Uchwała o zamiarze likwidacji jest uchwałą intencyjną (celowościową), pozwala na rozpoczęcie procedury informowania zainteresowanych stron oraz opiniowania i uzgadniania stanowisk. Uchwała o likwidacji może być podjęta po spełnieniu, określonych przepisami, wymogów formalnych.

        • Uzasadnienie

Art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), stanowi, że
szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.

Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty.

Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Celem likwidacji Szkoły Podstawowej w Klępiczu jest konieczność dostosowania sieci szkół położonych w Gminie Moryń do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych kosztów na zadania oświatowe.

Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Szkoły jest zmniejszająca się liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. Prognozowana liczba uczniów w obwodzie Szkoły Podstawowej w Klępiczu przewiduje spadek o 33% w porównaniu lat szkolnych 2006/2007 i 2012/2013.

W roku szkolnym 2006/2007 uczy się w niej w 4 oddziałach 75 uczniów, w tym 46 dojeżdżających.

Uchwała o zamiarze likwidacji jest uchwałą intencyjną (celowościową), pozwala na rozpoczęcie procedury informowania zainteresowanych stron oraz opiniowania i uzgadniania stanowisk. Uchwała o likwidacji może być podjęta po spełnieniu, określonych przepisami, wymogów formalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-03-2007 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 18-04-2007 11:12