herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Nieruchomości do zagospodarowania!

Moryń, dnia 15.06.2004r.

Przetargi

Burmistrz Morynia informuje,

że na terenie miasta i gminy Moryń znajdują się do sprzedaży i zagospodarowania następujące nieruchomości:

1.Działka nr 204/1 o pow. 3475 m2, położona w obrębie 3 miasta Moryń, 300m od jeziora

Morzycko, 20 km od przejść granicznych z Niemcami, zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej, którego pow. wynosi 1057m2, kubatura budynku - 7597m3, podpiwniczony, rok budowy 1930, zmodernizowany w 1980.

Nieruchomość ogrodzona, wyposażona w media komunalne: linię energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Nieruchomość może być wykorzystana na cele mieszkalno- usługowe, ośrodek wypoczynkowy, rehabilitacyjny itp.

Forma sprzedaży - rokowania- cena do rokowań - 190.000 zł.

Inwestor, który nabędzie w/w nieruchomość i przeznaczy ją np. na cele rehabilitacyjne,

dom spokojnej starości, dom pomocy społecznej itp. może liczyć na znaczne obniżenie ceny

przy zakupie nieruchomości.

mapa

Obręb 1 miasta Moryń:

działka niezabudowana nr 95 o pow. 3784 m2, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako RIVa, ŁIV, ŁV

Cena wywoławcza 5300,00 zł

Działka nr 121 o pow. 2849 m2, niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIIIb, RIVA, RVIz.

Forma sprzedaży – przetarg.

Cena wywoławcza - 6200.00 zł.

Obręb 2 miasta Moryń:

Nr 309/3 o pow. 1061 m2 - - " - - 18.000 zł

Nr 309/4 o pow. 1070 m2 - - " - - 18.000 zł

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  nie zabudowanych , nie uzbrojonych tj.

1.Działka  nr 311/2 o pow. 2477m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, ul. Piaskowa, dla której

   prowadzona jest  KW Nr 37289.

  Wg ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako RV.

   Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu działka przeznaczona jest  pod zabudowę mieszkaniowo- usługową ( usługi nieuciążliwe).

   Uzbrojenie ( woda i kanalizacja) w ulicy Piaskowej. Dostęp do drogi dobry ( droga utwardzona).

   Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14 min.30.

   Jednocześnie informuję, że nie odpowiadam za nie rozpoznane urządzenia podziemne.

   Agencji Nieruchomości Rolnej służy prawo skorzystania z pierwokupu nabycia w/w  

   nieruchomości.

   Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

                                            Cena wywoławcza  - 37.000,00 zł

Uwaga!  Do wylicytowanej ceny wywoławczej doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 08-07-2004r. o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim

w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

2. Działka nr 311/3 o pow. 2105m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, ul. Piaskowa, dla  której prowadzona jest  KW Nr 37289.

    Wg ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako RV.

    Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo- usługową ( usługi nieuciążliwe).

    Uzbrojenie ( woda i kanalizacja) w ulicy Piaskowej. Dostęp do drogi dobry ( droga utwardzona).

    Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do

14 min. 30.

    Jednocześnie informuję, że nie odpowiadam za nie rozpoznane urządzenia podziemne.

    Agencji Nieruchomości Rolnej służy prawo skorzystania z pierwokupu nabycia w/w 

    nieruchomości.

    Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

                                                Cena wywoławcza  - 31.000,00 zł

Uwaga!  Do wylicytowanej ceny wywoławczej doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 08-07-2004r. o godz. 10.20  w Urzędzie Miejskim

w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Obręb 3 miasta Moryń

1.Działka nr 135 o pow. 357 m2, położona w obrębie 3 miasta Moryń, w centrum

     miasta, u zbiegu ulic Rynkowej i Żeromskiego, uzbrojenie pełne w ulicy, ogrodzona, dojazd do działki z drogi utwardzonej, dla której prowadzona jest KW Nr 25847.

     Studium uwarunkowań przewiduje dla w/w działki dominującą funkcję mieszkaniową i usługi.

     Wg ewidencji gruntów działka jest niesklasyfikowana.

     Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do

14 min.30.

     Jednocześnie informuję, że nie odpowiadam za nie rozpoznane urządzenia podziemne.

     Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

                                                Cena wywoławcza  - 12.000,00 zł

Uwaga!  Do wylicytowanej ceny wywoławczej doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 08-07-2004r. o godz. 10.40  w Urzędzie Miejskim

w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

2. Działka Nr 204/3 o pow. 2672m2, położona w obrębie 3 miasta Moryń, ul. Chopina, dla której prowadzona jest KW Nr 39405, uzbrojenie pełne w ulicy, działka położona wzdłuż murów obronnych miasta, dojazd do działki z drogi utwardzonej, obecnie wydzierżawiona dla sześciu dzierżawców jako ogródki działkowe. Pięć umów wygasa 31-08-2004r., szósta wygasa 31-03-2005r.

    Wg ewidencji gruntów działka jest niesklasyfikowana. 

    Studium uwarunkowań przewiduje dla w/w działki dominującą funkcję mieszkaniową i usługi.

     Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do

14 min. 30.

     Jednocześnie informuję, że nie odpowiadam za nie rozpoznane urządzenia podziemne.

     Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej  nieruchomości.

                                                Cena wywoławcza  - 42.000,00 zł

Uwaga!  Do wylicytowanej ceny wywoławczej doliczony będzie podatek od towarów i usługw wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 08-07-2004r. o godz. 11.00  w Urzędzie Miejskim

w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

3.Nr 239/8 o pow. 1644 m2  - przeznaczona pod budowę garaży murowanych,

oddanie w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat w udziałach:

2 udziały po 32/1000 części - cena do rokowań 1420, 12 zł , pierwsza wpłata - 355,03 zł

24 udziały po 26/1000 części każdy- cena do rokowań 1154,16 zł, pierwsza wpłata - 288,54 zł

mapa

3.Gądno,działka Nr 56 o pow. 0,13ha, udział do 3/5 części , zabudowana budynkami gospodarczymi, obciążona umową dzierżawy do 01-09-2007r. Cena do rokowań- 6.800, 00 zł

mapa

4.Stare Objezierze:

Działka. 188/17o pow.  10,4680 ha - na cele rolne- przetarg.

5.Witnica działka zabudowana budynkiem gospodarczym nr 107/25 o pow. 659 m2, sprzedawana w udziałach:

167/1000 części; 220/1000 części;307/1000 części

udziału 167/1000 części - 586,00 zł

udziału 220/1000 części -771,00 zł

udziału 307/1000 części – 1076,00 zł

mapa

Ponadto gmina może wydzierżawić:

1.Plaża miejska, obręb 3 miasta Moryń, nieruchomość ogrodzona. Forma wydzierżawienia- bezprzetargowo.

2.Lokale użytkowe w Witnicy na działalność handlowo - usługową - bezprzetargowo.

3.Lokal użytkowy w Moryniu, ul. Lipowa ( kiosk przy przystanku PKS) - bezprzetargowo

Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Bliższych informacji o zbywanych nieruchomościach udziela inspektor E.Grygorcewicz, w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, tel. ( 91) 4 146 033 wew. 14, fax ( 91) 4 146 125 .

Powyższe informacje są dostępne na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 15-06-2004 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2004 08:48