herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 40/2007 - w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na uslugi geodezyjne:Scalenie i podzial dzialek nr 115, nr 105, nr 115, nr 107/1, nr 107/2, nr 117, nr 102, nrl04, nr118, nr 108, nr 114, nr 109/13, nr 103, nr 119, nr 96 i nr 203 w obrebie Gądno zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno