Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/44/2007 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Uchwała Nr VI/44/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27 marca 2007r.

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

 

                   Na podstawie art.18 ust.2  pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337)  oraz art. 14 ust.12b pkt 4 i ust. 13 pkt 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. ( jednolity tekst z 2007r. Dz.U.Nr 39 poz. 251) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

 


    § 1. Zatwierdza sprawozdanie Burmistrza Morynia z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2005-2006.


    § 2. Sprawozdanie z wykonania gminnego planu gospodarki odpadami stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 
    §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady

 

 

                                                                                Karol Głodny

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 14 ust. 12b pkt.4 i ust.13 pkt 1 do ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. ( tekst jednolity z 2007r. Dz.U.Nr 30, poz. 251) organ gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do 31 marca sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Gminny plan gospodarki odpadami został uchwalony 31 stycznia 2005r. w związku z tym sprawozdanie dotyczy okresu 2005-2006r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 08-05-2007 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 08-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 10-05-2007 13:50