herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała VI/43/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania działki działki nr 70/2 o pw.0,1339 ha położonej w obrębie 3 miasta Moryń

U c h w a ł a VI/43/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27 marca 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż wieczystego użytkowania.

 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt  9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. Nr 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337  ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na  sprzedaż działki nr 70/2 o pw.0,1339 ha położonej w obrębie 3 miasta Moryń  wieczystemu użytkownikowi tej działki.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-05-2007 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Sawicka 09-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 10-05-2007 13:50