herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie części mola znajdującego się w obrębie plaży miejskiej w Moryniu

   Moryń, dnia 10- 05-2007r.

 

 GMOŚ.72243-7/07

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

                        Burmistrz Morynia ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie części mola znajdującego się w obrębie plaży miejskiej w Moryniu
o pow. 36 m2, w tym  na działalność handlową – 6m2, na działalność usługową – 30 m2 , na okres od 01-06-2007r. do 31-08-2007r.


Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – działalność handlowa i usługowa.

Przetarg  odbędzie się w dniu 30-05-2007r. o godz. 10-tej

w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

                        Cena wywoławcza miesięcznego  czynszu dzierżawnego

 

                                                             130,00 zł

 

Do wylicytowanej stawki czynszu doliczony zostanie podatek Vat ( w wysokości 22% ceny osiągniętej w przetargu).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  130,00 zł ,

w gotówce lub przelewem, płatny na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu,  Bank Spółdzielczy w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 28-05-2007r.

Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zatrzymane jako kaucja zabezpieczająca na okres trwania umowy, natomiast oferentowi, który przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po

potraceniu 10 zł kosztów manipulacyjnych.

W przypadku odstąpienia od  zawarcia umowy dzierżawy przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlega zwrotowi.

                        Oprócz czynszu, dzierżawca będzie ponosił opłaty z tytułu podatku VAT, podatku  od nieruchomości, za pobór wody, wywóz nieczystości stałych , energię elektryczną w wysokości 50% ogólnego zużycia prądu na plaży miejskiej,  telefon .

Czynsz Dzierżawca będzie uiszczał w terminie do 10-go  każdego miesiąca z góry.

                                            

Nieruchomość można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 4667954, fax 4667951.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-05-2007 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 11-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2007 13:52