herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie sklepu w Mirowie o pow. 77m2, przybudówki o pow. 13m2 ( kotłownia), grunt o pow. 89m2 , zapisanych w ewidencji gruntu pod nr 363/2, obręb Mirowo.

Moryń, dnia 26 06.2007r.

 

GMOŚ.72243-8-1/07

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

                       

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie sklepu w Mirowie o pow. 77m2, przybudówki o pow. 13m2 ( kotłownia), grunt o pow. 89m2 , zapisanych w ewidencji gruntu pod nr 363/2, obręb Mirowo.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – działalność handlowa. Dzierżawa na okres 10 lat.

Nieruchomość jest wyposażona w przyłącze wodno- kanalizacyjne, przyłącze energetyczne.

 

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 11.07.2007r. o godz. 10-tej

w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

                        Cena wywoławcza miesięcznego  czynszu dzierżawnego

 

                                                             536,73 zł

Przebicie nie może być mniejsze niż 10,00 zł.

Przetarg będzie ważny w przypadku przystąpienia do licytacji jednej osoby czy innego podmiotu.

Do wylicytowanej stawki czynszu doliczony zostanie podatek Vat ( w wysokości 22% ceny osiągniętej w przetargu).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  200,00 zł ,

w gotówce lub przelewem, płatny na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu,  Bank Spółdzielczy w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 10.07.2007r.

Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zatrzymane jako kaucja zabezpieczająca na okres trwania umowy, natomiast oferentowi, który przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po

potraceniu 10 zł kosztów manipulacyjnych.

W przypadku odstąpienia od  zawarcia umowy dzierżawy przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlega zwrotowi.

            Oprócz czynszu, dzierżawca będzie ponosił opłaty z tytułu podatku VAT, podatku  od nieruchomości, za pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, energię elektryczną,  podatek od nieruchomości, telefon .

Czynsz Dzierżawca będzie uiszczał w terminie do 10-go  każdego miesiąca z góry.

             Nieruchomość można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 4667954, fax 4667951.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.moryn.pl

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-06-2007 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 27-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2007 07:52