herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 12 i 14, obręb 3 miasta Moryń

 Moryń, dnia 27.06.2007r.

GMOŚ.72241-3-1/07

 

                     O G Ł O S Z E N I E

 

                  Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

 

Lp.

Nr

Księgi

Wieczystej

Nr

nieruchomości

Pow.

w m2

 

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena nieruchomości

 

 

 

Cena wywoławcza

 

 

 

Wysokość wadium

Informacja o przeznaczeniu

1.

 

 

 

 

 

2.

KW 51860

 

 

 

 

 

KW 35535

12

 

 

 

 

 

14

3123

 

 

 

 

 

1411

Obręb 3 miasta Moryń

 

 

 

 

 

Obręb 3 miasta Moryń

 

Niezabudowana, nieuzbrojona, kształt działki nieregularny, dojazd do działki

z drogi utwardzonej niezagospodarowana,

 

 Niezabudowana, nieuzbrojona, kształt działki nieregularny, dojazd do działki

z drogi utwardzonej niezagospodarowana.

W/w nieruchomości położone są w pobliżu jeziora Morzycko

(ok. 200m) i rzeki Słubii (ok.20m) oraz 20 km od przejścia granicznego

z Niemcami

w Osinowie Dolnym.

Plan miejscowy dla działek nr 12 i 14 nie obowiązuje,

zgodnie z decyzją

o warunkach zabudowy działki

nr 12 i 14 będą sprzedawane łącznie jako jedna  nieruchomość pod budowę 3 domów mieszkalnych jednorodzinnych, budynków garażowych i gospodarczych.

Łączna cena za działki

nr 12 i 14

wynosi 68.964.40 zł

Łączna cena za działki

nr 12 i 14

 

98.000,00

 

 

9.800,00

Sprzedaż

na własność

 

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat ( aktualnie 22%)

 

-2-

 

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanych nieruchomości.

UWAGA: Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2007r. od godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości   9.800,00 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, Bank Spółdzielczy  

w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu, uiszczony w terminie do 27.07.2007r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,

a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,  po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA PRZETARGU Z  UZASADNIONEJ PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-06-2007 07:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 28-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2007 07:36