herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 28  CZERWCA  2007 r. 

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

- informacja dot. interpelacji

5.Wnioski i interpelacje radnych.

6.Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury  w Moryniu za 2006 rok.

7.Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości najemcy w drodze  bezprzetargowej

    i udzielenie bonifikaty ,

b)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania  

    (dz.70/2 obr.3 m.Moryń),

c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości

   (dz.64/3, 64/4, 64/6 obr.Klępicz),

d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

    (dz.143/11 obr.1 m.Moryń),

e) w sprawie realizacji inwestycji w zakresie budowy boiska sportowego i placu zabaw

    w    miejscowości Witnica,

f) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części budynku w budowie,

g) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

   ( dz.312/3, 312/4 obr.2 m.Moryń),

h) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

   ( dz.89,142 obr.1 m.Moryń),

i) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

    ( 182/3obr.St.Obj.),

j) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

    odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach

    zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

k) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na

   terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi

   Zachodniopomorskie” Sp.  Z o.o. w Goleniowie,

l) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Moryń udzielanych

   w ramach zasady de minimis,

ł) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia,

m) zmian w  budżecie Gminy Moryń na 2007 rok,

n) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich  obwodów,

o) w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w likwidowanej Szkole

    Podstawowej im.K.K.Baczyńskiego w Klępiczu,

p) w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu,

r) w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych

   kandydatach na ławników,

s) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad

    usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy

    Moryń,

t) w sprawie przyjęcia „Planu   rozwoju miejscowości Stare Objezierze”,

u) w sprawie przyjęcia „Planu   rozwoju miejscowości Mirowo”,

w) w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

8.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

9.Wolne wnioski i zapytania

10. Zamknięcie obrad VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-07-2007 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 25-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2007 08:40