Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/68/2007


Uchwała Nr VIII/68/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Moryń.

Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 70, poz. 473) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Moryń;

  1. liczbę 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

  1. liczbę 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych usytuowane mogą być w odległości nie mniejszej niż 25 metrów od następujących obiektów: szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, kultu religijnego, boisk i placów szkolnych.

  1. Odległość mierzona jest najkrótszą drogą komunikacyjną, odcinkami prostymi od wejścia do wejścia między obiektami lub nieruchomościami, jeżeli nieruchomość jest ogrodzona.

  2. Ust. 1 i 2 nie dotyczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu.

§ 3. W punktach sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia na miejscu podawanie alkoholu poza budynkiem jest możliwe, gdy przeznaczone na zewnątrz miejsce do spożycia jest wydzielone, ogrodzone, wyposażone w stoliki.

§ 4. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXIX/265/97 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 04 kwietnia 1997r. w sprawie ustalenia liczby, usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Moryń oraz określenia warunków sprzedaży w tych punktach, ze zmianami:

Nr XXIX/291/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r., NrXX/167/2004 z dnia 20 października 2004r., NrXXI/183/2004 z dnia 02 grudnia 2004r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-07-2007 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Sikora 13-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-07-2007 11:11