Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/64/2007


Uchwała Nr VIII/64/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art.17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz określa się granice obwodów tych szkół w sposób następujący:

1. Szkoła Podstawowa im. st.sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu, ul. Dworcowa Nr 6a.

Do obwodu Szkoły Podstawowej w Moryniu należą: Moryń, Bielin, Dolsko, Gądno, Klępicz, Macierz, Mirowo, Moryń Dwór, Nowe Objezierze, Przyjezierze, Skotnica, Stare Objezierze.

2. Szkoła Podstawowa w Witnicy, ul. Moryńska Nr 15.

Do obwodu Szkoły Podstawowej w Witnicy należą: Witnica, Mierno, Młynary, Niwka, Stacja Kolejowa Witnica, Wisław, Witniczka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2007 roku.


Przewodniczący

Rady Miejskiej

Karol Głodny

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy cytowanej w podstawie prawnej projektu uchwały, Rada Miejska ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz określa granice ich obwodów.

Projekt zawiera nazwy szkół, ich siedziby oraz wskazuje ich obwody.

Dotychczasowa sieć szkół podstawowych zostaje zmniejszona o likwidowaną Szkołę Podstawową im. K.K. Baczyńskiego w Klępiczu, której obwód z dniem 01 września 2007r. zostaje włączony do Szkoły Podstawowej w Moryniu.

W drodze postanowienia z dnia 29 maja 2007r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty w oparciu o materiał dowodowy i analizę stanu faktycznego i prawnego pozytywnie zaopiniował przedstawiony plan sieci publicznych szkół podstawowych i granice ich obwodów w Gminie Moryń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-07-2007 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-07-2007 11:15