Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/63/2007


Uchwała Nr VIII/63/2007r

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 79.034

w tym:

Dział

600

rozdział

60014

§

2320

o kwotę

5.000 zł

630

63003

§

6339

10.775 zł

756

75615

§

0310

45.659 zł

§

0340

17.600 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 26.550

w tym:

Dział

900

rozdział

90004

§

4300

o kwotę

3.550 zł

90095

§

4300

23.000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 105.584

w tym:

Dział

600

rozdział

60014

§

4300

o kwotę

5.000 zł

60016

§

4210

8.300 zł

§

6050

5.514 zł

630

63003

§

4210

1.000 zł

750

75022

§

3030

20.000 zł

75023

§

4040

14.200 zł

§

4120

1.350 zł

§

4140

9.420 zł

§

4170

5.600 zł

§

4210

1.600 zł

§

4280

250 zł

§

4390

9.300 zł

§

4440

2.800 zł

754

75412

§

4210

2.200 zł

801

80101

§

4210

350 zł

900

90004

§

6060

3.550 zł

90095

§

4210

4.000 zł

921

92109

§

4210

5.350 zł

92195

§

4210

3.600 zł

926

92605

§

4210

2.200 zł

§ 4. Zmienia się Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmienionej uchwałami Nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 luty 2007r w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, oraz Nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 marca 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2007, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku Nr 4 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmienionej uchwałami Nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 luty 2007r w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, oraz Nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 marca 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2007, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE:

Do § 1: DOCHODY - Zwiększenia z tytułu:

Dział

600

Rozdz.

60014

- zwiększenie dochodów na utrzymanie dróg powiatowych - korekta dochodów zgodnie z zawartym porozumieniem,

5.000 zł

630

63003

- refundacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za koszty związane z projektem budowy pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu.

10.775 zł

756

75615

§ 0310 - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - planowane wpływy z tytułu planu podziału z licytacji mienia SKR Moryń przez Komornika Sądowego.

45.659 zł

§ 0340 - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych

17.600 zł

Do § 2: WYDATKI - Zmniejszenia z tytułu:

Dział

900

Rozdz.

90004

Zmniejszenie planu wydatków związanych z zagospodarowaniem i urządzeniem terenów zielonych.

3.550 zł

90095

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu dokonania podziału przez jednostki pomocnicze

23.000 zł

Do § 3: WYDATKI - zwiększenia z tytułu:

Dział

600

Rozdz.

60014

- zwiększenie planu wydatków na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń - zgodnie z porozumieniem

5.000 zł

60016

- § 4210 zwiększenie plany wydatków na drogi i chodniki zgodnie z podziałem dokonanym przez jednostki pomocnicze

8.300 zł

- § 6050: zwiększenie planu wydatków na wydatki inwestycyjne w ramach Rewitalizacji Placu Wolności w Moryniu; dotyczy prac związanych z pracami remontowymi trzech budynków

5.514 zł

630

63003

- zwiększenie planu wydatków zgodnie z podziałem dokonanym przez jednostki pomocnicze z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe dla PZW Morzycko

1.000 zł

750

75022

- zwiększenie planu wydatków na wypłatę diet radnych i sołtysów,

20.000 zł

75023

§ 4040

- zwiększenie planu wydatków związanych z wypłatą „trzynastek”, w tym nieplanowane trzynastki dla Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,

14.200 zł

§ 4120

- zwiększenie planu wydatków na Fundusz Pracy związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych,

1.350 zł

§ 4140

- zwiększenie planu wydatków na PFRON związane z przekroczeniem liczby zatrudnionych pracowników,

9.420 zł

§ 4170

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku z planową kontrola 5 % wydatków

5.600 zł

§ 4210

- zwiększenie planu wydatków na zakupy związane z wykonywaniem prac i BHP dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych,

1.600 zł

§ 4280

- zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych,

250 zł

§ 4390

- zwiększenie planu wydatków na obsługę prawną Urzędu,

9.300 zł

§ 4440

- zwiększenie planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych,

2.800 zł

754

75412

- zwiększenie planu wydatków zgodnie z podziałem dokonanym przez jednostki pomocnicze z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe dla jednostek OSP

2.200 zł

801

80101

- zwiększenie planu wydatków zgodnie z podziałem dokonanym przez jednostki pomocnicze z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe dla Zespołu Szkół w Moryniu na organizację dnia dziecka

350 zł

900

90004

- zwiększenie planu wydatków na zakup inwestycyjny kosiarki rotacyjnej do ciągnika z przeznaczeniem dla ZGKiM na utrzymanie terenów zielonych i podkaszanie poboczy dróg,

3.550 zł

90095

- zwiększenie planu wydatków na zakup podwójnego kojca dla psów.

4.000 zł

921

92109

- zwiększenie planu wydatków zgodnie z podziałem dokonanym przez jednostki pomocnicze z przeznaczeniem na świetlice wiejskie

5.350 zł

92195

- zwiększenie planu wydatków zgodnie z podziałem dokonanym przez jednostki pomocnicze z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe związane z organizacja festynów wiejskich

3.600 zł

926

92605

- zwiększenie planu wydatków zgodnie z podziałem dokonanym przez jednostki pomocnicze z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe dla klubów sportowych

2.200 zł

Do § 4: Zmiana w zadaniu ujętym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej powoduje konieczność jego aktualizacji.

Do § 5: Zmiana w zadaniu ujętym w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej powoduje konieczność jego aktualizacji.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-07-2007 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 16-07-2007 12:21