Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/61/2007


Uchwała Nr VIII/61/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006r. nr 123 poz. 858), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie w następujących wysokościach:

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług

Cena za 1m3 dostarczonej wody

1,98

2,12

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,00

5,35

zł / miesiąc/ za odbiorcę (punkt)

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku)

1,82

1,95

zł/za odbiorcę (punkt)/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

4,80

5,14

zł/za odbiorcę (punkt)/miesiąc

2.

Gmina za wodę pobierana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

Ceny za 1 m3 dostarczonej wody

1,98

2,12

zł/m3

§ 2 Taryfa określona w tabeli z § 1 obowiązuje przez 1 rok, tj. od dnia 1 sierpnia 2007r.

do dnia 31 lipca 2008r.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Głodny

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.

Nr 72, poz. 747) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy i obowiązują przez

1 rok.

Prezes spółki z o.o. „Wodociągi Zachodniopomorskie” złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy, która obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 2007r. do dnia 31 lipca 2008r

Dotychczasowa stawka za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązująca do dnia 31 lipca 2006r. wynosi 2,01 zł brutto, proponowana stawka 2,12 zł brutto, wzrost o 5,47%.

Stawka opłaty abonamentowej obowiązująca do dnia 31 lipca 2006r. wynosi 3,97 zł brutto za miesiąc za odbiorcę (punkt), proponowana stawka 5,14 zł brutto, wzrost o 29,5 %.

Ponadto wprowadzono stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku).

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Moryniu. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i pochodzi w znacznej części ze studni jurajskich. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. W taryfie uwzględniono zwiększenie kosztów na badania jakości wody w certyfikowanych laboratoriach (wynik nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę…), co spowoduje poprawę standardów świadczonej usługi poprzez lepszy monitoring jakości. Taryfa nie wprowadza również nowych grup odbiorców (a co za tym idzie podziału alokacji kosztów) z uwagi na stosunkowo jednorodną strukturę odbiorców.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-07-2007 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 16-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-07-2007 12:22