Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/60/2007


Uchwała Nr VIII/60/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Moryniu

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity z 2006r. nr 123 poz. 858 ), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu w następujących wysokościach:

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług

Cena za 1m3 dostarczonej wody

2,03

2,17

zł/m3

2.

Rozliczenie wody wg wskazań wodomierzy

Stawka opłaty abonamentowej

2,80

3,00

zł / miesiąc/ za odbiorcę (punkt)

3.

Rozliczenie wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Za rozliczenie

2,34

2,50

Zł/odbiorcę/m-c

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

3,18

3,40

zł/m3

§ 2. Taryfy określone w tabelach w § 1 obowiązują przez 1 rok, tj. od dnia 1 sierpnia 2007r.

do 31 lipca 2008r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Głodny

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity z 2006r. nr 123 poz. 858) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy i obowiązują przez 1 rok.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu złożył wniosek

o zatwierdzenie taryfy, która obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 20076r. do dnia 31 lipca 2008r.

Dotychczasowa stawka za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązująca do dnia 31 lipca 2006r. wynosi 2,06 zł brutto, proponowana stawka 2,17 zł brutto, wzrost o 5,34%.

Stawka opłaty abonamentowej obowiązująca do dnia 31 lipca 2005r. wynosi 1,75 zł brutto za miesiąc za odbiorcę (punkt), proponowana stawka 3,00 brutto, wzrost o 71,43 %.

Wprowadzono rozliczenie wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w wysokości 2,50 zł brutto za odbiorcę za miesiąc.

Dotychczasowa stawka za odprowadzenie ścieków obowiązująca do dnia 31 lipca 2005r. wynosi

3,20 zł brutto, proponowana stawka 3,40 zł brutto, wzrost o 6,3 %.

Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę dla wyodrębnionych grup odbiorców ustalono taryfę składającą się z : opłaty abonamentowej na miesiąc oraz opłaty zmiennej (od m3 wody) oraz rozliczenie wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. Wydzielenie z niezbędnych przychodów, części pokrywanej z opłaty abonamentowej pozwoli na choć częściowe pokrycie kosztów stałych eksploatacji, niezależnych od ilości poboru wody. W szczególności chodzi tu o koszty związane z szeroko pojętą obsługą odbiorcy (m. in. rozliczaniem, gospodarką wodomierzową), dozoru technicznego, koszty stałe zakupu, energii elektrycznej itp.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-07-2007 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 16-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-07-2007 12:23