Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/56/2007


Uchwała Nr VIII/56/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia28 czerwca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części budynku w budowie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r.

Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r., Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na wynajem na okres powyżej trzech lat części budynku w budowie, usytuowanego na działce 96, obręb 3 miasta Moryń,

ul. Szeroka, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności

usługowo-gastronomicznej i mieszkalnej ( na poddaszu).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE

Do Burmistrza Morynia wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji

o warunkach zabudowy polegający na budowie budynku

usługowo- gastronomicznego z częścią mieszkalną, na poziomie poddasza, na istniejącej części piwnicznej, usytuowanego na działce nr 96, obręb 3 miasta Moryń, ul. Szeroka.

Podjęcie uchwały umożliwi dokończenie rozpoczętej budowy budynku oraz poprawi estetykę miasta Morynia.

Nakłady na realizację przedmiotu najmu w całości poniesione zostaną

przez najemcę, a następnie rozliczone w ramach zwolnienia z comiesięcznego czynszu. Po całkowitym rozliczeniu Gmina stanie się w pełni właścicielem obiektu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-07-2007 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 16-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-07-2007 12:26