herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza publiczny przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, przy ul. Szkolnej 8 w Moryniu

         Moryń, dnia 01.08.2007r.

 

GMOŚ.7145-1-1/07

  
 Burmistrz Morynia

ogłasza  publiczny przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, przy ul. Szkolnej  8

w Moryniu

 

Nieruchomość – wpisana jest w księdze wieczystej KW Nr 52477, prowadzonej przez Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

budynek usługowy o pow. 65m2 wraz z działką  gruntu, zapisaną w ewidencji gruntów pod nr 178/1 o pow. 85m2 , obręb 3 miasta Moryń, ul. Szkolna 8.

·        Cena wywoławcza – 45.000 ,00 zł

·        Wadium – 4.500,00 zł.

·         Obciążeń na nieruchomości brak

·        Sprzedaż na własność

·        Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

 

Przetarg odbędzie się 04.09 2007 r. o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w gotówce

w Banku Spółdzielczym w Moryniu lub na konto Urzędu Miejskiego

w Moryniu 91937010460300064820030003  - nie później niż do dnia

30 sierpnia 2007 r.

Dowód wpłaty wadium będzie warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zakończonym przetargu.

W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi. Koszty notarialne ponosi Nabywca.

Nabywca na własny koszt dokona wznowienia granic geodezyjnych w/w nieruchomości.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie  Miejskim w Moryniu  tel.091 466 79 54 Pani Elżbieta Grygorcewicz, pokój nr 2, strona internetowa www.moryn.pl

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-08-2007 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 02-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2007 11:13