herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 29   Sierpnia    2007 r. 

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.

 

  1. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

- informacja dot. interpelacji

 

5.Wnioski i interpelacje radnych.

 

6.Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń,

b) w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego i świetlicy wiejskiej na okres

    powyżej trzech lat,

c) w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości   

  Gądno,

d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

    (dz.363/2 obr.Mirowo),

e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

    (dz.239/8 obr.3 m.Moryń- udział 396/1000),

f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

    (dz.239/8 obr.3 m.Moryń- udział 604/1000),

g) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

    (dz.192/5 obr.3 m.Moryń),

h) w sprawie wyboru ławnika dla spraw rodzinnych, ławnika dla spraw pracy Sądu Rejonowego

     w Gryfinie na kadencję lat 2008-2011,

i) w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/62/2007 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zwolnień

   z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Moryń udzielanych w ramach zasady de minimis.

j) w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich

    lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

 

7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za  I  półrocze 2007r.

 

8.Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu.

 

9.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski i zapytania

11. Zamknięcie obrad IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-08-2007 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 20-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 20-08-2007 11:13