Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VIII 57 2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 czerwca 2003 r, w sprawie zmian w budżecie na 2003 r 2004-07-09 12:18
Uchwała Nr VIII/56/2003 w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej 2004-07-09 11:12
Uchwała Nr VIII/55/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gos 2004-07-09 11:09
Uchwała Nr VIII/54/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o 2004-07-09 11:03
Uchwala Nr VIII/53/2003 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych na terenie gminy Moryń w latach 2003 - 2005 przedłożonego przez „Wodociągi Zachodniopomorskie 2004-07-09 10:46
UCHWAŁA Nr VIII / 52 / 2003 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Moryń w latach 2003 – 2006 przedłożonego przez ZGKiM w Moryniu 2004-06-28 13:50
Uchwała Nr VIII / 51 / 2003 w sprawie porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 2004-06-28 10:48
Uchwała Nr VIII/50/2003 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników 2004-06-28 10:45
UCHWAŁA Nr VIII/49/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2004-06-28 10:42
UCHWAŁA Nr VIII/ 48 /2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie gminne nieruchomości 2004-06-18 08:36
UCHWAŁA NR VIII/47/2003 opiniująca projekt lasów ochronnych, w Nadleśnictwie Mieszkowice położonych, na terenie gminy Moryń 2004-06-18 08:33
Uchwała Nr VIII/46/2003 w sprawie uznania za pomnik przyrody jednego zgrupowania zadrzewień śródpolnych sosny kosodrzewiny na terenie gminy Moryn 2004-06-11 13:49
Uchwała Nr VIII/45/2003w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz"1 2004-06-11 13:47
Uchwała Nr VIII/44/2003 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej 2004-06-11 13:46