herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu  26 września 2007 r. 

          1          Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

          2          Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

          3          Przedstawienie porządku obrad.

          4          Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

                      a.       sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

                      b.      informacja dot. Interpelacji.

          5          Wnioski i interpelacje radnych.

          6          Rozpatrzenie projektów uchwał:

                      a.       w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Moryń”,

                       b.      o zmianie Uchwały Nr VIII/70/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Mirowo”.

                        c.       w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie  świetlicy wiejskiej  w Klępiczu,

                        d.      w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie  działki nr 109  w Przyjezierzu,

                         e.       w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 443 obr. 2 m. Moryń),

                          f.        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 53/2 i 53/3 obr. Klępicz),

                         g.       w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia,

                          h.       w sprawie  zmian w  budżecie Gminy Moryń na 2007 rok,

                          i.         o zmianie uchwały  w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

                           j.        w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

          7          Informacja o realizacji zadań oświatowych .

          8          Informacja na temat inwestycji „ Moryń – jaz na rzece Słubi”. 

          9          Wydanie opinii do wniosku Burmistrza Morynia  o przyznanie „Wyróżnienia Starosty Gryfińskiego  za promocję powiatu”.

        10        Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu.

        11        Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

        12        Wolne wnioski i zapytania

        13        Zamknięcie obrad X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 25-09-2007 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 25-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 26-09-2007 07:51