Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR IX/80/2007 o zmianie Uchwały Nr VIII/62/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Moryń udzielanych w ramach zasady de minimis.

UCHWAŁA NR IX/80/2007
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia  29 sierpnia 2007r.

 

o zmianie Uchwały Nr VIII/62/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Moryń udzielanych w ramach zasady de minimis.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337), art. 7 ust. 3 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.  Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635 i Nr 245, poz. 1775) Rada Miejska  w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/62/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Moryń udzielanych                   w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr  95, poz.1665) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego."


§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

                                                                                 PRZEWODNICZĄCY   RADY

                                                                                                 Karol  Głodny

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-09-2007 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2007 09:02