Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o I przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego - sala widowiskowa w Moryniu.

                                                                                               Moryń, dnia 20- 10-2004r.

GMOŚ.72243-22-1/04

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 294,14 m2, usytuowanego na działce nr 92, obręb 3 miasta Moryń, przy ul. Plac Wolności 2 ( sala widowiskowa), na okres 10 lat.

Lokal jest wyposażony w energię elektryczną, centralne ogrzewanie, urządzenia wodno-kanalizacyjne.

Dla nieruchomości prowadzona jest KW Nr 32636.

Lokal może być przeznaczony na działalność handlową, kawiarnię, usługi barowo-gastronomiczne lub inną działalność nieuciążliwą.

Przetarg odbędzie się w dniu 24-11-2004r. o godz. 10-tej w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu 200,00 zł

Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż - 2,00 zł.

Czynsz najmu może ulec zmianie w następnych latach najmu o procent inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.

Do wylicytowanej stawki czynszu doliczony zostanie podatek Vat ( w wysokości 22% ceny osiągniętej w przetargu).

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości 40,00 zł , płatne na konto Urzędu Miejskiego

w Moryniu, Bank Spółdzielczy w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 9193701046030006482003000319, uiszczony w terminie do 20-11-2004r.

Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu, natomiast oferentowi, który przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu 10 zł kosztów manipulacyjnych. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy najmu przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlega zwrotowi.

Oprócz czynszu, podatku VAT Najemca będzie opłacał podatek od nieruchomości, za pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogrzewanie lokalu, energię elektryczną, telefon itp. opłaty eksploatacyjne.

Opłaty związane z najmem lokalu Najemca będzie uiszczał w terminie do 10-go każdego miesiąca z góry.

Najemca w dniu podpisania umowy uiści na konto Wynajmującego kaucję zabezpieczającą w wysokości 600,00 zł, która zostanie zatrzymana na okres trwania umowy najmu.

Najemca będzie udostępniał nieodpłatnie w/w lokal na potrzeby Gminy.

Nieruchomość można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Burmistrz Morynia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 4667954, fax 4667951

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 21-10-2004 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2004 08:35