herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

 Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu  7  listopada  2007 r. 
 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.Przedstawienie porządku obrad.
 
4.Ogłoszenie przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej wyniku wyborów uzupełniających
   do Rady Miejskiej w Moryniu przeprowadzonych w dniu 23 września 2007r. w okręgu wyborczym
    nr 6.
5.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 
6.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
- informacja dot. interpelacji
7.Wnioski i interpelacje radnych.
 
8. Informacja Zarządców Dróg na temat  planowanych na terenie gminy  inwestycji drogowych.
 
9.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie  obniżenia cen skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
b) w sprawie ustalenia  stawek podatku od nieruchomości ,
c) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
d) w sprawie ustalenia opłaty  od posiadania psów,
e) w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania majątkiem Gminy Moryń,
      f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości- dz.228/7 obr.3 m. Moryń
g) w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( dz.53/3 obr.Klępicz),
h) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2007 rok.
      i/ w spr. wygaśnięcia mandatu radnego
 
10. Informacje Przewodniczącego Rady i Burmistrza dot. oświadczeń majątkowych.
 
11.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania
13.  Zamknięcie obrad XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-11-2007 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 12-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2007 10:34