Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE DPS MORYŃ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY MLEKA SPOŻYWCZEGO I PRZETWORÓW MLECZNYCH

OGŁOSZENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA DOSTAWY MLEKA SPOŻYWCZEGO I PRZETWORÓW MLECZNYCH

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-06/07. (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania  numer  190041-2007)

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp   Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożone przez Wykonawcę :

 

 

Hurtownia Artykułów Spożywczych

Jacek Dereń

ul. Dworcowa 3

74-505 Mieszkowice

 

Cena  netto  oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 82916,36 zł  (brutto: 87754,27 zł)

 

II. Umotywowanie:

 Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena i oferty złożone przez w/w wykonawców zawierają ceny  najniższe , przez co uzyskały maksymalne ilości punktów.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91  Pzp  oraz Kodeks Cywilny .

 

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-11-22.

 

 

III.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Pzp  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 180.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia .

 

 

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

 

 

 

Moryń15-11-2007

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-11-2007 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 15-11-2007 15:04