Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

X/84/2007 - w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie świetlicy wiejskiej w Klępiczu.


Uchwała Nr X/84/07

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 26 września 2007r.

 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie świetlicy wiejskiej w Klępiczu.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r.

 

Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441

 

i Nr 175, poz.1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

  1. Wyraża zgodę na nieodpłatne użyczenie świetlicy wiejskiej w Klępiczu na okres powyżej trzech lat dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, usytuowanej na działce nr 149/19 o pow. 724 m2.

 

  1. Traci moc uchwała Nr V/26/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie świetlicy wiejskiej w Klępiczu.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

 

Sławomir Domaradzki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Oddanie świetlicy wiejskiej w Klępiczu w użyczenie, na okres powyżej trzech lat, dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu umożliwi realizację zadań wynikających ze statutu w/w jednostki, w szczególności działalności kulturalnej.

 

Miejski Ośrodek Kultury jako faktyczny użytkownik będzie ponosił

 

i rozliczał koszty związane z utrzymaniem w/w obiektu.

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-11-2007 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-03-2008 13:09