Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

X/85/2007 - w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie działki nr 109 w Przyjezierzu.


Uchwała Nr X/85/07

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 26 września 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie działki nr 109 w Przyjezierzu.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

  1. Wyraża zgodę na nieodpłatne użyczenie działki nie zabudowanej nr 109 o pow. 3,13 ha, położonej w obrębie Przyjezierze, na okres powyżej trzech lat dla Gminnego Stowarzyszenia Turystycznego „ TUR-MOR” w Przyjezierzu.

 

  1. Traci moc uchwała Nr XXXV/349/2002 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 maja 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości nie zabudowanej nr 109 o pow. 3,13ha, położonej w obrębie Przyjezierze.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Sławomir Domaradzki

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Do Burmistrza Morynia wpłynął wniosek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Sokół” w Przyjezierzu o rozwiązanie umowy użyczenia, obejmującej działkę nr 109, obręb Przyjezierze z jednoczesnym wskazaniem aby działkę przekazać dla Gminnego Stowarzyszenia Turystycznego „ TUR -MOR” w Przyjezierzu, które jest zainteresowane użyczeniem w/w nieruchomości.

Oddanie w/w działki w użyczenie, na okres powyżej trzech lat, dla Gminnego Stowarzyszenia Turystycznego „ TUR -MOR” w Przyjezierzu umożliwi realizację zadań wynikających ze statutu w/w jednostki, w szczególności kreowanie i upowszechnianie wizerunku gminy Moryń jako regionu atrakcyjnego turystycznie oraz realizację projektu pn. „ Drezyną do Unii”.

Gminne Stowarzyszenie Turystyczne „ TUR - MOR” jako faktyczny użytkownik będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem w/w nieruchomości.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-11-2007 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-03-2008 13:10