herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

X/86/2007 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nr 443


Uchwała Nr X/86/07

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 26 września 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 

 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

  1. Wyraża zgodę na sprzedaż działki niezabudowanej nr 443 o pow. 5400m 2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń.

 

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Sławomir Domaradzki

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Działka niezabudowana nr 443 o pow. 5400m 2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń. Zgodnie z decyzją o warunkach zagospodarowania terenu jest przeznaczona pod budowę budynków mieszkalno-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i napowietrzna linia energetyczna.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-11-2007 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-03-2008 13:11