Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

X/87/2007 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia.


Uchwała Nr X/87/ 2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 26 września 2007 r.

 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia

 

 

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz.1593 oraz z 2002 Nr 113 , poz.984, Nr 214, poz.1806 z 2005r. Nr10, poz.71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020 z 2006r. Nr 2006 Nr 79, poz. 549, Nr 169,poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146 poz. 1223 oraz z 2006r. Nr 39,poz.272) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

 

 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Morynia w następującej wysokości:

 

  1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.532,00 zł. / słownie : cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa złote /.

 

  1. Dodatek funkcyjny w wysokości 1.133,00 zł. / słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści trzy złote /.

 

  1. Dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. 906,40zł / słownie : dziewięćset sześć złotych 40/100/.

 

  1. Dodatek specjalny w wysokości 25 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1.416,25 zł. / słownie : jeden tysiąc czterysta szesnaście złotych 25/100/.

 

oraz inne świadczenia pracownicze przysługujące z mocy obowiązujących przepisów.

 

 

 1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Moryniu.

 

 

 1. Traci moc uchwała Nr III/ 16/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia.

 

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

 

Sławomir Domaradzki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-11-2007 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-03-2008 13:11