Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

X/83/2007 - o zmianie Uchwały Nr VIII/70/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju miejscowości Mirowo"


Uchwała Nr X/83/07

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 26 września 2007 r.

 

o zmianie Uchwały Nr VIII/ 70 /2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Mirowo”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

§1 W załączniku do uchwały Nr VIII/70/2007 z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Mirowo” wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ustęp 6. Planowane działania na rzecz rozwoju miejscowości w latach 2007 - 2013 otrzymuje brzmienie:

„6. Planowane działania na rzecz rozwoju miejscowości w latach 2007 - 2013

W latach 2007-2013 planuje się realizację następujących zadań:

1) Remont kapitalny świetlicy wiejskiej.

2) Remont wieży kościelnej.

3) Budowa placu zabaw.

Ad. 1) Remont kapitalny świetlicy wiejskiej

W ramach zadania przeprowadzony zostanie kapitalny remont świetlicy wiejskiej w Mirowie, która obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym. Dodatkowo wykonana zostanie instalacja C.O.

Ad. 2) Remont wieży kościelnej

Zadanie polegać będzie na rewitalizacji wieży kościelnej, która w części przywróci zabytkowemu obiektowi dawną świetność.

Ad. 3) Budowa placu zabaw

Zadanie obejmować będzie przygotowanie terenu pod plac zabaw i jego ogrodzenie oraz dostawę i montaż następujących elementów:

- zjeżdżalnia (1 szt.),

- huśtawka wahadłowa podwójna (1 szt.),

- huśtawki wagowe (2 szt.),

- ławki (2 szt.),

- zabawki na sprężynie (2 szt.),

- piaskownica (1 szt.),

- słupki + siatka (do gry w siatkówkę) (1 kpl.),

- kosz na śmieci (2 szt.),

- tablica - regulamin (1 szt.).”

  1. Ustęp 7. Harmonogram Realizacji Planu Rozwoju Miejscowości Mirowo

otrzymuje brzmienie:

7. Harmonogram Realizacji Planu Rozwoju Miejscowości Mirowo

Źródła finansowania zadań objętych Planem Rozwoju Miejscowości Mirowo:

1) środki własne budżetu Gminy,

2) środki strukturalne Unii Europejskiej,

3) inne środki krajowe poza budżetem Gminy.

Funduszem strukturalnym, którego środki planuje się wykorzystać na w/w zadania, jest Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

Zadanie

Termin realizacji

Szacunkowy koszt zadania (w PLN brutto)

Remont kapitalny świetlicy wiejskiej

2008

200 000,00

Remont wieży kościelnej

2009

60 000,00

Budowa placu zabaw

2008

33381,15

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

w Moryniu

Sławomir Domaradzki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 22-11-2007 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 22-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-03-2008 13:09